RASPORED TRENINGA OD 04.09.2017

PONEDJELJAK
19.30 - 20.00 KENKODO
20.00 - 21.00 AIKIDO

UTORAK
20.30 - 22.00 AIKIDO

ČETVRTAK
19.30 - 20.30 KENKODO

PETAK
20.30 - 22.30 AIKIDO
(kada su seminari petkom nema treninga)

Sve informacije možete dobiti na kresimirosk@gmail.com ili na mobitel: +385 97 77 606 77 Krešimir